Öğr. Gör. Dr. MUHAMMET AYDIN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. MUHAMMET AYDIN

T: (0282) 250 1137-1143

M muhammetaydin@nku.edu.tr

W muhammetaydin.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Rektörlük
Bölüm:
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA (DR)
Öğrenim Yılları: 2011-2017
Tez: Preperation of Redox Polymers with Different Topologies and Their Use in Organic Radical Battery Applications (2017)
Yüksek Lisans
Üniversite: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2008-2011
Tez: Politiyofen polimerler ve bunların organik radikal pillerde ve manyetik malzemelerdeki uygulamaları (2011)
Lisans
Üniversite: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA
Öğrenim Yılları: 2004-2008
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Uzman Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
NABİLTEM
2017-
Uzman NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
NABİLTEM
2012-2017
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı / Kimya
Polimer Bilimi
Enerji
Elektrokimya
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AYDIN E. B., AYDIN M., SEZGİNTÜRK M. K., A highly sensitive immunosensor based on ITO thin films covered by a new semi-conductive conjugated polymer for the determination of TNFα in human saliva and serum samples, Biosensors and Bioelectronics, vol. 97, pp. 169-176, 2017.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
2. AYDIN M., GÖRÜR M., YILMAZ F., Phosphazene-cored star polymer bearing redox-active side groups as a cathode-active material in Li-ion batteries, Reactive and Functional Polymers, vol. 102, pp. 11-19, 2016.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
3. AYDIN M., ESAT B., A polythiophene derivative bearing two electroactive groups per monomer as a cathode material for rechargeable batteries, Journal of Solid State Electrochemistry, vol. 19, pp. 2275-2281, 2015.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
4. AYDIN M., ÜNAL B., ESAT B., BAYKAL A., KARAOĞLU E., TOPRAK M. S., SÖZERİ H., Synthesis, magnetic and electrical characteristics of poly(2-thiophen-3-yl-malonic acid)/Fe3O4 nanocomposite, Journal of Alloys and Compounds, vol. 514, pp. 45-53, 2012.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
5. AYDIN M., KILIÇ Ç., KÖSE M. E., ESAT B., ATA A., YILMAZ F., A polythiophene derivative bearing TEMPO as a cathode material for rechargeable batteries, European Polymer Journal, vol. 47, pp. 2283-2294, 2011.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
6. AYDIN M., DURMUŞ Z., KAVAS H., ESAT B., SÖZERİ H., BAYKAL A., YILMAZ F., TOPRAK M. S., Synthesis and characterization of poly(3-thiophene acetic acid)/Fe3O4 nanocomposite, Polyhedron, vol. 30, pp. 1120-1126, 2011.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. AYDIN M., AYDIN E. B., SEZGİNTÜRK M. K., An electrochemical immunosensor for sensitive detection of TNF α by using Poly(3-thiophene acetic acid) as sensing platform in human serum and saliva, 13th Nanoscience Nanotechnology Conference (NanoTR-13) (22.10.2017-25.10.2017).
Poster
2. GÖRÜR M., AYDIN M., YILMAZ F., Ferrocene-Containing Polythiophene and Its Use as a Cathode Material for Li-ion Batteries, MACRO 2016 - 46th IUPAC WORLD POLYMER CONGRESS (17.07.2016-21.07.2016).
Poster
3. AYDIN M., GÖRÜR M., YILMAZ F., Muhammet Aydin, Mesut Gorur, Faruk Yilmaz “Polythiophene with Densely Populated Organic Robust Radicals as Cathode Material in LiIon Batteries, MACRO 2016 - 46th IUPAC WORLD POLYMER CONGRESS (17.07.2016-21.07.2016).
Poster
4. AYDIN M., GÖRÜR M., YILMAZ F., Cross-linked PTMA polymers as Cathode Material in Li-Ion Batteries, 2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies OEMT-2016 (17.06.2016-19.06.2016).
Poster
5. GÖRÜR M., AYDIN M., YILMAZ F., Linear PTMA copolymers as Cathode Material in Li-Ion Batteries, 2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies OEMT-2016 (17.05.2016-19.05.2016).
Poster
6. GÖRÜR M., AYDIN M., YILMAZ F., Three-armed PTMA star polymer as the cathode material in Li-ion batteries, UIPAC 11th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering (APME) (18.11.2014-22.11.2015).
Poster
7. ESAT B., BAHÇECİ S., AYDIN M., Toward Fully Plastic Batteries: Electroactive Polymer-Carbon Composite Electrodes for Rechargeable Batteries, 224 ECS Meeting (27.11.2013-01.12.2013).
Sözlü Bildiri
8. ESAT B., AYDIN M., Toward fully plastic batteries: Electroactive polymer-carbon composite electrode as cathode material for rechargeable batteries, 246th National Meeting of the American-Chemical-Society (ACS) (08.10.2012-12.10.2012).
Sözlü Bildiri
9. ŞENNİK B., MALKOÇ D., AYDIN M., ESAT B., YILMAZ F., ESMER K., BAŞARAN E., SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND FIELD EFFECT TRANSISTOR PERFORMANCE OF THIOPHENE END-CAPPED and FULLERENE PENDANT STYRENE COPOLYMER, MACRO 2012 WORLD POLYMER CONGRES (21.06.2012-29.06.2012).
Poster
10. BAHÇECİ S., AYDIN M., ESAT B., KILIÇ Ç., KÖSE M. E., Polyacetylene and Polythiophene Derivatives Bearing Stable Radicals for Electrode Applications in Li-Ion Batteries, The 15th International Meeting on Lithium Batteries (29.07.2010-31.07.2010).
Sözlü Bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. TAŞCI E., AYDIN M., GÖRÜR M., YILMAZ F., PİREN FONKSİYONLU YILDIZ-ŞEKİLLİ STİREN KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE NİTROAROMATİK BİLEŞİKLERE KARŞI FLORESANS SENSÖR ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ, 3. ORGANİK KİMYA KONGRESİ ORGKON-2016 (05.09.2016-08.09.2016).
Poster
2. AYDIN M., GÖRÜR M., YILMAZ F., TEMPO KARARLI RADİKALLERİ İÇEREN BENZEN MERKEZİNE SAHİP ALTI KOLLU YILDIZ POLİMER SENTEZİ VE LİTYUM İYON PİLLERDEKİ UYGULAMALARI, 27.Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (23.08.2015-28.08.2015).
Poster
3. GÖRÜR M., AYDIN M., YILMAZ F., TEMPO KARARLI RADİKALLERİ İÇEREN DÖRT KOLLU YILDIZ POLİMER SENTEZİ ve LİTYUM İYON PİLLERDEKİ UYGULAMALARI, 27.Ulusal Kimya Kongresi (23.08.2015-28.08.2015).
Poster
4. GÖRÜR M., AYDIN M., YILMAZ F., Kararlı Radikal İçeren Yıldız Polimer Sentezi ve Lityum İyon Pillerde Elektrot Aktif Malzeme Olarak Kullanımı, 4. ULUSAL POLİMER BİLİM ve TEKNOLOJİ KONGRESİ (05.09.2012-07.09.2012).
Poster
5. ÖZDEMİR Y., AYDIN M., YILMAZ F., Synthesis of Copolymers of Hexylthiophene and 3-Theopheneacetic Acid Monomers via Electrochemical route, and its application in Glucose biosensor, 24th National Chemistry Conference (29.06.2010-02.07.2010).
Poster
6. AYDIN M., YILMAZ F., ESAT B., ŞENNİK B., Synthesis of Tempo Radical Compounds Including Thiophene Groups and Their Usage as an Initiator in Stable Free Radical Polymerization (SFRP), 3th National Polymer Science and Technology Conference and Exhibition (12.05.2010-14.05.2010).
Poster
Ulusal Projeler
1. Kanser Erken Teşhis Ve Tayininde Kullanılan Tek Kullanımlık Biyosensör Sistemlerinde Ara Yüzey Materyali Olarak Uyumlu Fonksiyonel Gruplar Taşıyan Polimer Sentezi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 21.06.2017-21.11.2017.